Våbenet er gengivet efter tegning til signet
af kunstmaler Hans Flygenring, født 1881 i København
der også er den første, som har ført våbenet, og optaget
i Heraldisk Selskabs våbenrulle som nr. 121
for ham og hans agnater. Slægten kendes her
i landet fra ca. 1722. Våbenet er talende
(flyvende ring).

Valgsprog: Soli deo gloria (Gud alene æren).